RW & S LD White

AUG_13_16 . ..AUG_30_16
AQUA, INSIDE SCREW, BABY SIZE, 6 OZ., 6 3/4″ HIGH.